ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Asianajotoimisto ja yhteystiedot

ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Yrjönkatu 23 A 6, 00100 Helsinki
Puh: 010 8353 400   Fax: 010 8353 409
Email: etunimi.sukunimi@94.237.116.63 / toimisto@94.237.116.63
Kotisivu: www.advise.fi

 

Rekisteritiedot                                         

Toimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Toimiston Y-tunnus on 1509366-8.
Toimiston arvonlisäverotunnus on FI15093668.

 

Asianajotoiminta ja sen valvonta

Toimiston asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja”-ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajaliitto toimii myös toimiston toimintaa valvovana viranomaisena.

Asianajajaliiton yhteystiedot ovat:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194, 00101 Helsinki
puh: 09 6866 120, fax: 09 6866 1299
email: info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

 

Asianajajan velvollisuudet ja mahdolliset riitaisuudet

Linkin tietosuojaselosteeseen löydät sivun alareunasta.

 

Asianajajan velvollisuudet ja mahdolliset riitaisuudet

Asianajaja sekä asianajajan henkilökunta on velvollinen noudattamaan hyvää asianajotapaa. Hyvän asianajotavan sisältöä on selvitetty yllä mainitussa, Suomen Asianajajaliiton internet-osoitteesta.

Asianajotoimiston asiakkaalla on oikeus kannella asianajajan menettelystä Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Lisäksi kuluttaja-asiakkaalla on mahdollisuus saattaa asianajopalvelua koskeva riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Milloin riitaa on asianajopalkkiosta, on asianajotoimiston asiakkaalla mahdollisuus viedä erimielisyys ratkaistavaksi yleisen tuomioistuimen (www.oikeus.fi) lisäksi myös Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan riippumattomaan Valvontalautakuntaan (www.valvontalautakunta.fi). Kuluttaja-asiakkaillamme on lisäksi mahdollisuus tehdä valitus Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi).

 

Palveluhinnasto     

Toimiston palveluhinnasto toimitetaan pyydettäessä sähköisesti tai postitse. Hinnasto löytyy myös toimiston aulasta, jossa se on asiakkaiden käytettävissä.

 

Kuluttajan oikeus peruuttaa sopimus etämyynnissä

Milloin toimeksiantosopimus toimiston ja kuluttajan välillä on syntynyt ns. etämyynnillä, on kuluttajalla tietyin edellytyksin oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut etämyyntiin liittyvän toimeksiantovahvistuksen. Tämä peruutusoikeus perustuu Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n, johon voi tutustua maksutta osoitteessa www.finlex.fi.

 

Varallisuusvakuutus

Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksenantajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

02010 Tapiola
puh: 09 4531, fax: 09 4532146
email: yksityisasiakkaat@tapiola.fi
www.tapiola.fi
Y-tunnus: 0211034-2