ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Kotitalouden oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus on vakuutus, joka korvaa oikeudenkäynnistä aiheutuvat kustannukset, kuten asianajajan palkkion. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein kotivakuutukseen, mutta sen voi hankkia myös erikseen. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti vain asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut. Sen sijaan asiakkaan maksettavaksi määrättyjä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja oikeusturvavakuutus ei yleensä korvaa. Oikeusturvavakuutusten enimmäiskorvausmäärä oikeudenkäyntiä kohden on yleensä 8 500,00 €. Omavastuu on tyypillisesti vähintään 15 % syntyneistä kuluista, […]

Käytetyn asunnon myyjän ja ostajan muistilista

Ylläpidä huoneistoasi asumisaikanasi ja sen jäädessä tyhjäksikin. Myyjän omakin etu on ilmoittaa ostajalle kohteesta kaikki myyjän tiedossa olevat seikat, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Ostajan tulee tutustua kaupan kohteeseen niin hyvin kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista. Käytä kuntotarkastajia ja muita asiantuntijoita ennen kauppaa eikä vasta sen jälkeen. Muista vanhaa asuntoa ostaessasi, että rakenteiden elinkaari […]

Velkajärjestelyn maksuohjelman kesto

Velkajärjestelyn maksuohjelman kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta eli 36 kuukautta. Maksuohjelman kesto on kuitenkin viisi vuotta eli 60 kuukautta silloin, jos velkajärjestely aloitetaan velkajärjestelylain 10 §:n mukaisesta esteestä huolimatta painavien syiden perusteella. Maksuohjelman kesto on samoin viisi vuotta, jos maksuohjelmalla ei kerry velkojille lainkaan suorituksia. Tällaista maksuohjelmaa kutsutaan nollaohjelmaksi.  Nollaohjelman kesto voi olla viittä vuotta lyhyempi, […]

Yrittäjän avioehto

  Kuva on alunperin julkaistu Suomen Yrittäjien artikkelissa 30.3.2016 ”Avioehto ainut turva – ”Erossa arvottomallekin yritykselle tulee hintalappu”.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

  Asianajaja Olli Pohjakalliolla on kymmenien vuosien kokemus kuluttajariidoista asianajajana sekä vuodesta 2007 lähtien  kuluttajariitalautakunnan jäsenenä. Asianajaja Pohjakallio on Suomen Asianajajaliiton pyynnöstä laatinut lausuman valmisteilla olevaan kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevaan Oikeusministeriön mietintöön. Koko lausunnon voit lukea tästä. Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva lakiuudistus liittyy paljolti muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaan kuluttajariitojen ratkaisun menettelyjen päivittämiseen sekä nopeuttamiseen. Keskeisenä menettelyllisenä uudistuksena kuluttajariitalautakunnan osalta […]