ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Henkilöstö

Olli Pohjakallio

Erityisosaamisalueet:

  • Insolvenssioikeus
  • Sopimusjuridiikka
  • Oikeudenkäynnit rikos- ja riita-asioissa
  • Talousrikokset
  • Kuluttajansuoja
  • Perintöoikeus ja testamentit
  • Työoikeus
  • Yhtiöoikeus

Ota yhteyttä:
010 8353 400*
olli.pohjakallio@advise.fi

Olli Pohjakallio on valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987 ja saanut varatuomarin arvon vuonna 1991 auskultoituaan Helsingin käräjäoikeudessa. Vuonna 1992 Pohjakallio suoritti asianajajan tutkinnon ja vuonna 1995 englanninkielisen Master of Laws Eur. -diplomin EU-oikeudessa.

Työskenneltyään useissa eri asianajotoimistoissa, Pohjakallio perusti oman vuonna 1995. Pohjakallio vastaa toimistossa erityisesti sopimusoikeudesta sekä yritysten saneeraus-, konkurssi- ja maksukyvyttömyysasioista. Hän hoitaa myös talousrikoksiin ja perintöön liittyviä asioita. Pohjakallion laajaan kokemukseen kuuluvat myös kuluttaja-, markkina-, työ- ja virkamiesoikeudelliset asiat sekä; EU-oikeus.

Olli Pohjakallio on Suomen Asianajajaliiton Sopimus- ja kuluttajaoikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja sekä Insolvenssiryhmän jäsen. Pohjakallio on kuulunut vuodesta 1995 Velkaneuvonta ry:n hallitukseen. Vuodesta 2007 alkaen hän on toiminut Kuluttajariitalautakunnan asuntokauppariitajaoksessa. Lainvalmistelutyöhön Pohjakallio on osallistunut Velkajärjestelylain uudistamisen muodossa 2009 ja 2014 sekä pysäköinninvalvontaa koskien 2009-2010.

Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.