ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

 1. Ylläpidä huoneistoasi asumisaikanasi ja sen jäädessä tyhjäksikin.
 2. Myyjän omakin etu on ilmoittaa ostajalle kohteesta kaikki myyjän tiedossa olevat seikat, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen.
 3. Ostajan tulee tutustua kaupan kohteeseen niin hyvin kuin se rakenteita purkamatta on mahdollista.
 4. Käytä kuntotarkastajia ja muita asiantuntijoita ennen kauppaa eikä vasta sen jälkeen.
 5. Muista vanhaa asuntoa ostaessasi, että rakenteiden elinkaari ei ole ikuinen ja mitoita ostotarjouksesi tämän mukaan.
 6. Myyjä vastaa asunnon (piilevistä) virheistä ainoastaan määräajan kaupanteon jälkeen.
 7. Mikäli havaitset ostamassasi asunnossa virheitä, ilmoita asiasta välittömästi myyjälle ja varaa tilaisuus toimittaa yksilöidyt vaatimukset myöhemmin.
 8. Ostaja ei saa korvausta vähäisistä (piilevistä) virheistä tai puutteista.
 9. Korvausmäärää vähentää korjauksista johtuva kohteen arvonnousu.
 10. Mikäli myyjä on salannut tiedossaan olevia kauppaan vaikuttavia seikkoja, myyjä joutuu maksamaan ostajalle hinnanalennuksen lisäksi vahingonkorvausta.
 11. Kynnys kaupan purkamiseen olennaisen virheen vuoksi on korkea.
 12. Pyri vastapuolen kanssa aina sovintoratkaisuun.
 13. Kuluttajariitalautakunta antaa suositusluonteisia ratkaisuja myös kuluttajien välisissä asuntokauppariidoissa. Osapuolet vastaavat pääosin itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.
 14. Mikäli intressi on suuri tai juttu esimerkiksi edellyttää todistajien kuulemista, vie juttu kuluttajariitalautakunnan sijasta käräjäoikeuteen.
 15. Muista, että vaikka myyjä velvoitettaisiin maksamaan korvauksia, vastapuoli on kaupan jälkeen saattanut joutua ulosottoon tai olla muuten maksukyvytön.
 16. Myymis- ja hukkaamiskielto tai muut ennakolliset turvaamistoimet oikeudenkäynnin ajaksi korvauksen saamisen varmistamiseksi ovat joskus tarpeen.
 17. Useimpiin laajoihin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvaehto, minkä perusteella vakuutusyhtiö korvaa oman asianajajasi palkkion kuluttajariitalautakunnassa tai käräjäoikeudessa omavastuun ylittävin osin.

 

Mikäli kaipaat apua asunnon kaupassa tai sitä seuranneessa riitatilanteessa, ota yhteyttä toimistoomme.