Yksityishenkilöiden tarpeet oikeudellisissa asioissa vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Ikä, perhe, taloudellinen tilanne ja yllättävät tapahtumat voivat tuoda eteen pulmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan alan asiantuntijaa.

Asianajajamme ovat kokeneita perhe- ja perintöoikeuden, rikosoikeuden, työoikeuden, kuluttajariitojen ja ulkomaalaisasioiden ratkaisijoita. Toimistomme asianajajat ovat erikoistuneet myös velkajärjestely- ja muiden maksukyvyttömyysasioihin.

Hoidamme puolestanne sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnan sekä avustamme oikeudenkäynneissä niin riita- kuin rikosasioissakin.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

 

Ajamme asiaasi, tarvitsetpa juridista puolustusta, vastapuolen vastuuseen saattamista tai vaikkapa turvaavaa sopimusta.

 

Ota yhteyttä!