ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Yksityishenkilöiden tarpeet oikeudellisissa asioissa vaihtelevat elämäntilanteen mukaan. Ikä, perhe, taloudellinen tilanne ja yllättävät tapahtumat voivat tuoda eteen pulmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan alan asiantuntijaa.

Asianajajamme ovat kokeneita seuraavilla aloilla: perhe- ja perintöoikeus, rikosoikeus, työoikeus, kuluttajariidat ja ulkomaalaisasiat. Toimistomme asianajajat ovat erikoistuneet myös velkajärjestely- ja muiden maksukyvyttömyysasioihin.

Hoidamme puolestanne sopimusten ja muiden asiakirjojen laadinnan sekä avustamme oikeudenkäynneissä niin riita- kuin rikosasioissakin.

Tervetuloa asiakkaaksemme!

 

Ajamme asiaasi, tarvitsetpa juridista puolustusta, vastapuolen vastuuseen saattamista tai vaikkapa turvaavaa sopimusta.

 

Ota yhteyttä!