ADVISE. Asianajotoimisto Olli Pohjakallio Oy

Velkojana, velallisena – vedenjakajalla?

Yrityssaneerausmenettely pyrkii taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen tervehdyttämiseen ja velkajärjestelyn aikaansaamiseen. Tarkoitus on välttää kannattavan yritystoiminnan ajautuminen konkurssiin. Yrityssaneerauksen hakijana voi toimia velallinen tai velkoja. Hakemus voidaan tehdä vielä konkurssihakemuksen ollessa käsiteltävänä.

 

Velkoja:

Velkoja saattaa tarvita asiantuntevaa apua tavarantoimittajan tai muun yhteistyökumppanin hakeutuessa yrityssaneeraukseen. Velkojan tulee pitää huolta asemastaan myös yrityssaneerauksessa.

Asiantuntijaan on hyvä olla yhteydessä jo, kun saneerausta tai muuta tointa tiedetään asiakasyrityksessä suunniteltavan.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa mikäli siihen suostuu vähintään kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä veloista. Mikäli kaikkisaneerauksen edellytykset täyttyvät, tuomioistuin määrää yrityksen saneeraukseen sekä saneeraukselle selvittäjän. Hyväksytyssä saneerausohjelmassa velkojen takaisinmaksulle on luotu maksuohjelma ja velkojen kokonaismäärää saatetaan leikata.

 

Velallinen:

Tervekin yritys voi joutua tilapäisiin maksuvaikeuksiin. Ensisijaisesti velkojien kanssa kannattaa sopia maksujärjestelystä. Tietyissä tilanteissa yksittäiset neuvottelut ei riitä. Tällöin on aiheellista järjestellä kaikki velat.

Ensiarvoisen tärkeää on, että yrittäjällä on asiantuntevaa apua sopimusratkaisusta neuvotellessaan. Rahoittajat tavanomaisesti edellyttävät laajaa yrityssaneeraushakemusta vastaava selvitystä velkojen järjestelemiseksi. ADVISE auttaa tässäkin asiassa.

Ota yhteyttä tai pyydä toimistoltamme Vedenjakajalla-esite, mistä löydät lisää tietoa suunnasta yrityksen tervehdyttämiseksi. Keskeistä on, että ongelmiin reagoidaan välittömästi. Tällöin ongelmat ja vaikeudet saadaan selvitetyksi mahdollisimman helposti ja vähäisin kustannuksin.