201611.18
0
1

Normitalkoita on edistettävä siten, että kansalaisten oikeusturva ei vaarannu

1. Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoitteisiin yhtenä kärkihankkeista kuuluu säädösten sujuvoittaminen mahdollistavalla sääntelyllä ja turhia normeja purkamalla. Hallituskauden aikana on yleisesti tunnetusti puututtu esimerkiksi kauppojen aukioloaikoihin, taksiliikenteeseen ja alkoholivalvontaan. Sääntelyn purkaminen lähtökohtaisesti edistää kansalaisten oikeusturvaa ja on siten kannatettavaa. Mahdollisiin oikeusturvariskeihin on varauduttava. 2. Merkittävin osin normitalkoot kohdistuvat julkisoikeudellisiin normeihin. Niillä saattaa kuitenkin olla yllättäviäkin vaikutuksia myös…